Aksara jawa bu guru dhahar roti

Jawaban: 3

Jawaban

 • Jawaban diposting oleh: ranidb3919

  ini jwbnx,,,maaf yh kalu krang tpat


  Aksara jawa bu guru dhahar roti​
 • Jawaban diposting oleh: Hanifatul9249

  jawaban:

  kutuk mendekati tusuk

  kalau benar

 • Jawaban diposting oleh: yantoanik4920

  jawaban:

  para rawuh ingkang minulya saha dahat kinurmatan, para pinisepuh pepundhen ingkan pantes sunurdarsana, para oangembate praja ingkang tuhu luhure budi, para manggalaning ngayuda ingkang hambeg mahambara, tuwih sagung para tamu kakung miwah putri, keparenga kawula sowan ing ngrasa panjenengan sami, minangka talanging atur panjenenganipun bapak natadiarjo anggenipun kagungan

Tahukah Anda jawaban yang benar?
Aksara jawa bu guru dhahar roti...